ยูนิต : 2 Bedroom
ขนาด : 44.3 ตร.ม.
ราคาปกติ : 3,530,000 บาท
ส่วนลด : 540,000 บาท
ราคาพิเศษ : 2,990,000 บาท
อัพเดตข้อมูล วันที่ 10/10/2018
แบบแปลน/Floor plan
แบบห้อง/Unit Type