วิธีการจอง
1. ค้นหายูนิตที่ถูกใจ
  • ค้นหายูนิตที่ต้องการในหน้า Hot Deal คลิกปุ่ม “จองยูนิตนี้” เพื่อทำการจอง
2. กรอกข้อมูลผู้จอง
  • เมื่อคลิกปุ่ม “จองยูนิตนี้” แล้วระบบจะนำคุณเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้จอง
3. ชำระเงินจอง
  • เมื่อคลิกยืนยันข้อมูลจองแล้ว จะเข้าสู่ระบบ Payment Gateway ชำระผ่านบัตรเครดิต
4. การจองจะสำเร็จเมื่อคุณได้รับข้อความยืนยันการจองและข้อความตอบกลับทางอีเมล
เงื่อนไขการจองซื้อออนไลน์
1. หลังจากเลือกยูนิตและทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิต ระบบจะสำรองห้องไว้ให้เป็นเวลา 15 นาที เพื่อให้การชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ และหากไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะคืนห้องเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นได้จองต่อไป
2. ชำระเงินจองจำนวน 5,000 บาท ผ่านบัตรเครดิต โดยไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ
3. เมื่อได้รับอีเมลยืนยัน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการทำสัญญาซื้อขายห้องชุด ภายใน 7 วัน
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี