พันธมิตรองค์กร

บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBK-G) เริ่มดำเนินกิจการในปี 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท เป็นบริษัทในเครือของ เอ็ม บี เค กรุ๊ป หนึ่งในผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทย MBK-G เป็นผู้บุกเบิกตลาดการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย Tel : +66 (0) 2620 7878 Email : mbk-g@mbkg.co.th 

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ สุขุมวิท 107 เป็นโรงเรียนระดับโลกที่เน้นตอบสนองความต้องการของนักเรียนรายบุคคล ตั้งอยู่บนส่วนต่อ ขยายของตัวเมือง ล้อมรอบด้วยพื้นที่สีเขียว ที่ยังคงเดินทางสะดวกจากตัวเมือง โดยทางเข้าโรงเรียนติดบันไดสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง สภาพ แวดล้อมในโรงเรียนมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง และครูจากมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่ง แวดล้อมเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรประเทศอังกฤษ (หลักสูตร IB) นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรมอีกด้วย ติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admissions@standrews-schools.com